Transparència

En aquesta pàgina agrupem tota la informació, d’acord amb l’establert a la llei de transparència, accés a la informació pública i bona governança.

Com a cooperativa de treball associat sense ànim de lucre, el Gimnàs Social Sant Pau està subjecte a la següent normativa: 

En el nostre compromís amb l’ESS, estem adherides al Pla Estratègic 2023-2030  d’ESS de la ciutat de Barcelona i a la Xarxa d’Economia Social. Des del 2023, també formem part de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, COOP57, …

Rebem suport econòmic i material de diverses entitats i persones a títol individual. 
 

 

col·labora
pre-inscripció
Contacta