EQUIP DE TREBALL

Equip pluridisciplinari provinent de diferents realitats, edats i amb formacions diverses: tècnics esportius amb més de 30 anys d'experiència; usuaris del servei de dutxes que s’han incorporat a la plantilla; persones amb més de 25 anys d’experiència en la gestió d’entitats sense ànim de lucre i participació ciutadana; veïnes de tota la vida del barri... Un equip divers amb un objectiu comú: treballar amb i per a les persones que volen formar part del projecte Gimnàs Social Sant Pau.

 

 

PROPÒSIT

Un propòsit amb retorn Social

L’equip del Gimnàs Social Sant Pau volem aconseguir, amb l’impacte de les nostres accions i amb la participació de les persones usuàries dels nostres espais i serveis, que l’activitat esportiva sigui una eina de cohesió i transformació social.

Entenem l’activitat esportiva com un procés d’empoderament personal que dona oportunitats a les persones de manera equitativa. Ens basem en la cooperació, la igualtat en la diversitat, la integració social, la salut i sempre al servei del barri i la comunitat.

Ho fem organitzats com a Cooperativa de Treball Autogestionada Sense Ànim de Lucre i vinculats a l’Economia Social i Solidària.

VISIÓ

L’esport ha de formar part de l’Economia Social

Volem ser un referent de l’esport social al país.

Continuarem amb la tasca pedagògica basada en el compromís, els hàbits saludables i el respecte a la resta de companys/es independentment de les seves condicions socials, econòmiques, polítiques o de gènere.

Volem incrementar el nostre àmbit d’intervenció potenciant i desenvolupant noves activitats esportives inclusives per arribar a joves, adults i gent gran, que no participen a les activitats proposades actualment.

Seguirem generant espais segurs per a tothom, posant especial atenció a les dones i donant visibilitat a l’esport femení.

Volem ser un referent de les arts marcials, concretament de la boxa, i tornar a posar el barri del Raval al centre d’aquest esport.

Volem facilitar la inserció laboral de persones joves, contribuint a regularitzar situacions administratives, facilitant formació en el camp esportiu, etc.

 

VALORS

 

Escolta activa         
Som una entitat oberta i propera, que escolta les seves sòcies i el barri per tal de dissenyar activitats i adequar els seus espais segons les necessitats que detectem. Una mostra és, per exemple, disposar d’un vestuari no binari adaptat per respectar la intimitat d’aquelles persones que ho necessitin.              
 

Excel·lència         
Ens agrada fer les coses bé. Creiem en la professionalitat i l'excel·lència per posar-la al servei de les persones, però de forma natural i “informal”.         
 

Seguretat         
Som un espai segur. El respecte mutu, i tot seguit la llibertat per ser qui vulguis ser, és la base de les relacions que es donen a l’interior de les nostres instal·lacions, entre sòcies, entre treballadores, entre usuàries per aconseguir una societat que visqui la diferència com una oportunitat i no una limitació.              
 

Diversitat         
Som diverses ja que estem en un barri divers, El Raval. Les nostres portes estan obertes a tothom i treballem per ser una mostra del nostre entorn.         
 

Treball en equip         
Cada una de les treballadores és una baula imprescindible per assolir els nostres objectius, aportant cadascú experiències i coneixements essencials. Per això treballem en equip, ens escoltem i prenem decisions conjuntament. Però a més som persones i per tant ens cuidem.

 

col·labora
pre-inscripció
Contacta